OFFSHORE INFOLINE:
+36 1 210 0893

Offshore cégalapítás - USA

Miért ajánljuk az USA-t?

 • A cégalapítás és a módosítás nagyon egyszerű
 • Minimális adminisztráció
 • Alacsony költségek
 • Választható adózási mód
 • Kedvező költségelszámolás
 • Az amerikai bejegyzésű cégek megítélése a nemzetközi piacokon kitűnő

Áttekintés - Az Amerikai Egyesült Államok Cégformái

Az Egyesült Államokban többféle cégtípus létezik, amelyek fő különbségei az adózásban és a tulajdonosi felelősségvállalás mértékében mutatkoznak meg. Nem mindegyik cégforma alkalmas külföldi tulajdonosok számára. Az üzleti entitások típusai:

Egyéni cég - Sole Proprietorship

Az egyszemélyes társaságban egyetlen tulajdonos, másoktól való függés vagy kötelezettség nélkül alapítja a társaságot. Nincsenek nyilvántartások és bevallások, de az adófelelősség a tulajdonosé. A társaság minden kötelezettségéért másodlagosan a tulajdonos felel minden üzleti és személyes vagyonával.

Üzleti Társulás – General Partnership

Az üzleti társulásnak legalább kettő vagy több tagja van. Elméletileg a szóbeli megállapodás elegendő az alapításhoz, de a közhivatalok javasolják és elvárják az írásbeliséget. Regisztrációs követelmények nincsenek. A tagok által felvett osztalékot mindenki a személyi jövedelemadójában szerepelteti és vallja be. A személyes felelősségvállalás minden tagra kiterjed.

Betéti Társaság – Limited Partnership, LLP

A Betéti Társaság nagyon hasonlít az Üzleti Társuláshoz, de felelősség szempontjából furcsa módon a tagok csak a vagyoni betétjük mértékéig felelnek a társaság kötelezettségeiért. A Betéti Társaságban kell lennie egy olyan beltagnak, aki személyesen felel a társaság menedzsmentjéért. A beltag felelőssége korlátlan a társaság kötelezettségeiért. A Betéti Társaság alapításkor a cégjegyzékben el kell helyezni az alapítási dokumentumokat. A társaságnak maximum 35 tagja lehet. A cégből származó jövedelmüket személyi jövedelem alapon kell bevallani és leadózni.

Részvénytársaság – Corporation, Inc.

Korlátolt felelősségű cég részvényekkel. A részvényesek védelmet élveznek, az adókat a vállalat fizeti meg. A vállalat társasági adót és osztalékadót fizet. A vállalatot az állami közjegyzőnél kell alapítania a titkárnak és az igazgatótanács tagjainak. A tagoknak évente taggyűlést kell tartania és a taggyűlési jegyzőkönyvet közzé kell tenni. A tagok lehetnek külföldiek, a részvényesek száma korlátlan. Az "S" és a "C" típusú társaságoknak különböző az úgynevezett adó besorolásuk. Az "S" társaságok ún. átmenő adózást alkalmaznak, azaz nyereségüket, veszteségüket, adókötelezettségüket és –visszaigényléseiket átengedik a részvényeseknek, amelyeket a részvényesek vallanak be és fizetnek meg saját jövedelemadó bevallásukban. Vonatkoznak rájuk a kettős adózási egyezmények és tartozhatnak egy tulajdonosi érdekkörhöz. A korlátozások a következők:

 • Rezidens cégnek kell lennie
 • Maximum 100 részvényese lehet.
 • Egy fajta részvényt bocsáthat ki
 • A tulajdonosok nem lehetnek vállalatok, kivéve bizonyos vagyonkezelő társaságokat és intézményt.
 • Részvényesei csak belföldi rezidens természetes személyek lehetnek.
 • Tevékenységbeli korlátozásoknak kell megfelelni

Korlátolt Felelősségű Társaság - LLC

1874-ben Pennsylvania államban kodifikáltak egy cégtörvényt, amely meghatároz egy magyar betéti társasághoz hasonlatos cégállapotot. Az LLC-ket szabályozó jogszabályoknak ezek a törvények az alapjai. Az LLC-ről szóló jogszabályt először 1977-ben léptették életbe Wyomingban, mára már 50 államban honosították. Az adóhivatal sokáig bizonytalanul kezelte az LLC-ket, nem tudta eldönteni, hogy társulásként vagy cégként kell-e tekinteni. 1988-ban végül az adóhivatal egy Wyoming állambeli per okán pontot tett a kérdésre és LLC-ket "társulás" adókód mellett jegyezte be. Az 1977-es wyoming-i törvény és az 1988-as adó-állásfoglalás minden államra vonatkozóan egyetemesen hivatalossá tette az LLC-k alapítását és működését. Az amerikai kormányzat nem hozott létre külön adófizetői besorolást az LLC-k számára, ezért az LLC-nek a bejegyzés után nyilatkoznia kell, hogy melyik típusú adózást választja (mint Corporation vagy mint Partnership/Sole Proprietorhip). Ezáltal a korlátolt felelősség előnye mellett a kedvező adózás előnyei élvezhetők. Ez a cégforma egy összetett, ún. hibrid vállalkozási forma, amely tulajdonképpen nem hasonlít semmilyen más ismert cégstruktúrára. Alapvetően minden államban egységes a jogi szabályozás az alapítással kapcsolatban, azonban apróbb különbségek előfordulhatnak.

 • Önálló jogi személyiséggel bíró vállalkozás.
 • A cég nem bocsát ki részvényeket, ezért a tulajdonosokat tagoknak nevezzük.
 • A tulajdoni hányad bármilyen arányban meghatározható
 • Bármilyen alaptőke mérték engedélyezett.
 • A tagok felelőssége korlátozott, a befizetett alaptőke mértékéig tart
 • A tagok lehetnek természetes személyek, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (pl. alapítvány, egyesület)
 • A tagok lehetnek belföldiek és külföldiek egyaránt.
 • A tagok száma nincsen korlátozva
 • A legtöbb állam engedélyezi az egyszemélyes LLC bejegyzését.
 • Igazgatónak bármelyik tag kinevezhető, de külső személy is betöltheti a tisztséget.
 • Az alapító okiratot a helyi cégtitkársággal kell bejegyeztetni.
 • Taggyűlés tartása nem kötelező
 • Ha az LLC a társasági adózást választja, jogosulttá válik a federális adószám (EIN) megszerzésére. EIN birtokában korlátozások nélkül végezhet gazdasági tevékenységet az Egyesült Államok területén.
 • Ha a külföldi tulajdonos cég, az adóhivatal külföldi cég fióktelepének minősítheti az LLC-t, így automatikusan Corporation-ként köteles adózni
 • Az LLC-nek minden üzleti év végén éves jelentést kell tennie, és az adózási formájának megfelelő bevallásokat benyújtania.
 • LLC cégformában bizonyos tevékenységek nem végezhetők (bank, biztosítás, vagyonkezelés, egyéb külön engedélyköteles tevékenységek, stb.)

Federális adószám (Employer Identification Number, EIN)

 • A federális adószám a központi adóhivatal (IRS) által kibocsátott, egységes azonosító, amellyel az USA-ban adófizetésre kötelezett cégeknek kell rendelkezniük. Alapítási eljárásunk során – amennyiben a cégforma és a tevékenység szükségessé teszi – az adószám igénylést szolgáltatási díjunk tartalmazza.
 • Minden cég kötelezett az adószám kiváltására, ha az alábbi feltételek közül bármelyik teljesül:
  • társasági adózást választ
  • alkalmazottakat foglalkoztat
  • csődvédelmet kér vagy csődeljárás alá vonják
  • bizonyos átalakulások, felvásárlások, fúziók esetén
  • a bejegyzés állama előírja az adószám meglétét
  • USA-ban történő bankszámlanyitáshoz elengedhetetlen
 • Névleges képviselő használata mellett federális adószám (EIN) nem igényelhető. A korábban ilyen módon igényelt adószám esetén a módosítást haladéktalanul meg kell tenni, a valós tulajdonos adatait be kell jelenteni az adóhatóság felé.

Cégalapítás

Cégbejegyzési szolgáltatásunkkal rendelkezésre állunk az USA bármelyik államában. Az alapítási ideje a választott államtól függően 10-30 nap