OFFSHORE INFOLINE:
+36 1 210 0893

Számunkra minden ügyfél a legfontosabb ügyfél - kivéve egyet - üzenetünk neki szól: a CE Management Ltd. nem vállalja pénzmosással, terrorizmussal vagy nemzetközileg üldözendő bűncselekménnyel gyanúsítható cégek vagy magánszemélyek részére szolgáltatásait.

 

1. Mi az az IBC?

Az IBC az International Business Company vagy az International Business Corporation rövidítése. Szó szerinti fordításban nemzetközi üzleti társaság. Az IBC egy jogi személy, amely a bejegyzés országában speciális adójogi státusszal rendelkezik. Az IBC-k működését törvény szabályozza. Az IBC törvények egyik legfontosabb kitétele, hogy a társaság nem végezhet gazdasági tevékenységet az alapítás államában. Mindaddig, míg az IBC a törvényi követelményeknek eleget tesz, mentesül a nyereségadó fizetése alól. Az IBC-k működését szabályozó törvények a klasszikus offshore országokban nagymértékben hasonlítanak egymásra.

 

2. Mire használnak általában egy offshore céget?

Leginkább nemzetközi kereskedelmi tranzakciókhoz, nemzetközi tőzsdei vagy egyéb befektetések kezeléséhez, illetve úgynevezett privát vagyonvédelemhez. Ezek az offshore cégek termékeket és szolgáltatásokat adhatnak és vehetnek, bankszámlát tarthatnak fenn és üzleteket működtethetnek. Sok esetben ezeket a cégeket ingatlan-, vagy földtulajdon fenntartásáért alapítják. Gyakori a szellemi termék, szerzői- vagy egyéb jog tulajdonlás, illetve az internetes szolgáltatások üzemeltetésére létrehozott vállalat. Ezek csak példák az offshore cégek széleskörű felhasználhatóságának szemléltetésére. Az offshore cégek használata – az adott országok jogszabályainak betartása mellett - többek között az adótervezések legális módjait teszik lehetővé.

3. Drága az offshore cégek alapítása?

Manapság már nem. Természetesen az árak függnek a helyszíntől és az offshore cégalapításhoz igénybevett szolgáltatásoktól is. A legjobb árfekvésűek pillanatnyilag Anglia, Dominica és Belize  offshore helyszínei. Az alapítás évét követően fenntartási díjat kell fizetni, amely tartalmazza az összes állami vagy kormányzati adót és illetéket.

 

4. Be kell fizetnem a cég alaptőkéjét? Ha igen, mikor?

A legtöbb helyszínen nem kell befizetni alapításkor a társaság tőkéjét. A cég eladósodása esetén a részvények valós tulajdonosai a részvény névértékéig felelnek a kötelezettségekért. A névértékek jellemzően igen alacsonyak. Ettől vannak eltérések, elsősorban az európai alapítási helyszíneken. Minden esetben érdeklődjön munkatársainknál a folyamat megkezdését megelőzően.

 

5. Mi  a különbség a névleges részvényes és a valós részvényes között?

A névleges részvényes neve szerepel az állami nyilvántartásokban, cégjegyzékben és a részvénykönyvben. A valós részvényes neve csak a cég bizonyos - nem publikus - dokumentumaiban jelenik meg. Amennyiben a valós haszonélvező nem kívánja nyilvánosságra hozni személyes adatait, akkor a névleges szolgáltatások igénybevétele javasolt. A szolgáltatás igénybevétele esetén sem sérül a valós tulajdonos tulajdonhoz fűződő joga.

 

6. Hogyan érvényesíti a valós tulajdonos tulajdonosi jogait?

A névleges részvényes hivatalos okiratban lemond minden - részvényesként megillető – jogáról, a tulajdonos megváltoztatásának – részvényátruházás – jogát a valós tulajdonosnak adja át. Kérem vegye figyelembe, hogy a névleges szolgáltatások az angolszász jogrendű országokban elérhető jogintézmények. A szolgáltatás kereteit és feltételeit a helyben hatályos törvények részletesen szabályozzák.

 

7. Lehetséges egyedüli tulajdonosként offshore céget alapítani?

Az offshore országok legtöbbjében igen. Amennyiben Ön Panamában egyedüli tulajdonosként kíván céget alapítani, a cégalapításban kötelezően eljáró helyi közreműködőket a regisztráló szolgáltató biztosítja. A helyi névleges részvényesek hivatalos okiratban – amely a cégdokumentum-csomag része – lemondanak jogaikról a valós tulajdonos javára. Ilyen értelemen Ön lesz a cég egyetlen tulajdonosa, de Panamán a névleges tulajdonosok igénybevétele nélkülözhetetlen.

 

8. Szükség van igazgatótanácsra vagy egyéb tisztviselőkre offshore cégalapításkor?

A legtöbb offshore helyszínen nincs követelmény tisztségviselők kinevezésére, de ezen feltételek helyszíntől függenek.  Ha mégis van ilyen követelmény, az igazgató betöltheti e tisztséget is. Névleges szolgáltatásunk keretében a szükséges tisztségviselőket biztosítjuk.

 

9. Hogyan tudom szavatolni az anonimitásomat?

A tulajdonos teljes anonimitását az ún. névleges szolgáltatások garantálják. A névleges szolgáltatások igénybe vételét a legtöbb offshore ország IBC törvénye megengedi. A névleges tulajdonos igénybevétele teljesen biztonságos, mivel törvényi szabályozás alatt áll, és az offshore cég hivatalos dokumentumaival különféle biztosítékok, szerződések, lemondó nyilatkozatok is átadásra kerülnek, amelyek a valós tulajdonos teljes kontrollját garantálják.

 

10. Mi a névleges igazgató szolgáltatás lényege?

A névleges igazgató a személyes adatok védelmét biztosítja. Egy a vállalaton kívülálló személy, aki szolgáltatásként igazgatói poszton szerepel a nyilvántartásokban. A kijelölésével egyidejűleg a névleges igazgató egy dátum nélküli felmondólevelet ad át a valós haszonélvezőknek. A névleges igazgató a valós tulajdonos - vagy általa megjelölt személyek - számára teljes értékű meghatalmazást bocsát ki, amellyel a meghatalmazott a saját érdekei szerint eljárhat.

 

11. Hogyan tudom irányítani az offshore céget egy névleges igazgatóval?

Egyrészt a névleges igazgató visszavonhatatlan meghatalmazásának felhasználásával, másrészt a névleges igazgató előre aláírt felmondólevelének érvényesítése után saját kinevezésével.

 

12. Az offshore cég foglalkoztathat-e alkalmazottakat?

A bejegyzés államában nem, hiszen az offshore státusz fenntartásának – vagyis az adómentességnek - feltétele, hogy a cég az alapítás államában nem végezhet gazdasági tevékenységet, értelemszerűen alkalmazottakat sem foglalkoztathat. Az offshore cég által létesített fióktelepen az alkalmazottak foglalkoztatása lehetséges. Mivel ez a kérdés igen széleskörű elemzést igényel, javasoljuk egy ingyenes, személyes konzultáció igénybevételét.

 

13. Milyen engedélyek szükségesek egy offshore cég európai törvényes működéséhez?

Alapvetően nem szükséges engedély a működéshez. Amennyiben az offshore cég Európán belül kifejezetten üzletet  kíván nyitni vagy teljesítési helyhez köztött tevékenységet kíván végezni, adószám vagy fióktelep létrehozása szükséges.

 

14. Lehet-e kérni az offshore cégnek uniós adószámot?

Mivel az offshore cégek nem uniós székhelyűek, vagy ha igen, akkor az alapítás államában nem végeznek tevékenységet, így közvetlenül nem kérhető nekik közösségi adószám. Természetesen a társaságok által létrehozott fióktelepekre a fentiek nem vonatkoznak.

 

15. Ha egy offshore cégnek van európai fióktelepe, akkor már az európai szabályok alapján adózik?

Az offshore cég nem, csak a fióktelep adózik a bejegyzésének országa szerinti adózási szabályok alapján, amennyiben a fióktelep gazdasági tevékenységet folytat.

 

16. A megvásárolható készcégek melyik államhoz tartoznak? Van-e már bankszámlájuk?

Kész offshore cégeink számtalan helyszínen elérhetőek. Ezek a cégek gazdasági tevékenységet nem folytatnak, ezért bankszámlájuk nincs, mivel a bankszámla nyitás az első gazdasági tevékenységnek minősül. Bankszámla nyitással kapcsolatos kérdésekben és számlanyitással kapcsolatban is állunk rendelkezésére.

 

17. Hogyan lehet a számlához hozzáférni, kezelni?

Az általunk ajánlott bankok többsége internetbank és telebank szolgáltatással, valamint bankkártyák széles választékával rendelkeznek, így bárhonnan kényelmesen tudja kezelni számláját.

 

18. A Delaware-i cég által kibocsátott számla költségként elszámolható-e partnereimnél ÁFA-val?

Offshore cégtől történő vásárlás esetén a költségelszámolás az általános importra vonatkozó szabályok szerint történik. Ha harmadik országból (pl.: USA, Delaware) az Európai Unióba történik értékesítés, akkor a szabad forgalomba hozatal országában a helyi szabályok szerint meghatározott vámot kell fizetni. Az ÁFA a hatályos belföldi jogszabályok alapján kerül megállapításra.

 

19. A fióktelep jelent-e automatikusan adófizetési kötelezettséget?

Igen. A fióktelep a bejegyzés országa szerint adózási szabályok szerint adózik, amennyiben gazdasági tevékenységet folytat.

 

20. Van-e lehetőség közösségi adószámot kérni?

Közösségi adószámot csak az offshore cég Európai Közösségen bármely tagállamában létrehozott fióktelepe kaphat. Amennyiben a cég nem rendelkezik a Közösségen belül fiókteleppel, erre nincs lehetőség.

 

 

21. Mikor kell kifizetni a költségeket?

Az alapítási költségek a megbízással egyidejűleg előre fizetendőek. A bankszámlanyitás költségei a cégalapítást követően a számlanyitás előtt rendezendőek. Az első év költségeit az alapítási díj tartalmazza. Az offshore cég alapítását követően a 2. évtől évente úgynevezett megújítási díj fizetendő, amely a kötelező adót és regisztrációs díjakat, valamint az igénybevett szolgáltatások díját tartalmazza. Az év közben igénybevett szolgáltatások, megrendelt dokumentumok díja megrendeléskor fizetendő.

 

22. Foglalkoznak-e USA-ban ténylegesen működő, magyar tulajdonú cég alapításával?

Igen, kérem ezzel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

 

23. Offshore cég vezetheti-e forintban a számláját?

A számlavezetés pénzneme a számlavezető banktól függ. Az offshore bankok általában a nagyobb devizanemekben – EUR, USD, GBP – vezetnek bankszámlát. Magyarországon is van lehetőség számlanyitásra cégek számára, így a HUF számlavezetés megoldható.

 

24. Európai székhelyű gazdasági társaság alapíthat-e az USA-ban fióktelepet?

Természetesen igen.

 

25. Mit jelent a nominee szolgáltatás?

A nominee szolgáltatás azt jelenti, hogy az offshore céget névleges igazgató és/vagy részvényes és/vagy titkár képviseli, akinek neve a bejegyzés helye szerinti kötelező cégnyilvántartásban is szerepel, ezáltal a cég valódi tulajdonosának kiléte teljes mértékben rejtve marad. A valódi tulajdonos a cég operatív irányítását meghatalmazással látja el, a cég feletti kizárólagos rendelkezését a névleges által előre kiállított lemondó nyilatkozatok, hitelesített részvényforgatmányok garantálják.

 

 

26. Ingatlanfejlesztésre, beruházásra is használható egy külföldi cég?

Igen, ingatlanügyletekre jó megoldások érhetőek el külföldön bejegyzett cég közbeiktatásával, mind adómérséklési, mind vagyonvédelmi szempontból. Fontos tudni, hogy az ingatlanból származó jövedelem minden esetben az ingatlan elhelyezkedése szerinti államban adózik, azonban léteznek optimalizáló megoldások.

 

 

27. Már meglévő Kft-t megvásárolhat offshore cég?  Ki fog aláírni az adásvételnél?

Igen. Az offshore cég részéről a meghatalmazott lesz az aláíró. A meghatalmazott a valós tulajdonos által kijelölt személy, vagy ügyvéd is lehet.

 

 

28. A létrehozott fióktelep jelent-e automatikusan adófizetési kötelezettséget?

Igen. A fióktelep a bejegyzés államának jogszabályai szerint adózik, amennyiben gazdasági tevékenységet folytat. kivételt képeznek ez alól az úgynevezett non-rezidens fióktelepek, amelyek a bejegyzés országában nem folytatnak gazdasági tevékenységet. Lásd: Anglia non-rezidens Branch

 

Kérjük tegye fel kérdéseit, hogy ügyfeleinket elláthassuk a legfontosabb információkkal a megfelelő üzleti döntés meghozatala előtt.