+361 210 0893

Amerikai Egyesült Államok

Miért ajánljuk az USA-t?

 • A cégalapítás és a módosítás nagyon egyszerű
 • Minimális adminisztráció
 • Alacsony költségek
 • Választható adózási mód
 • Kedvező költségelszámolás
 • Az amerikai bejegyzésű cégek megítélése a nemzetközi piacokon kitűnő

Áttekintés  -  Az Amerikai Egyesült Államok Cégformái

Az Egyesült Államokban többféle cégtípus létezik, amelyek fő különbségei az adózásban és a tulajdonosi felelősségvállalás mértékében mutatkoznak meg. Nem mindegyik cégforma alkalmas külföldi tulajdonosok számára.

Az üzleti entitások típusai:

Egyéni cég - Sole Proprietorship

Az egyszemélyes társaságban egyetlen tulajdonos, másoktól való függés vagy kötelezettség nélkül alapítja a társaságot. Nincsenek nyilvántartások és bevallások, de az adófelelősség a tulajdonosé. A társaság minden kötelezettségéért másodlagosan a tulajdonos felel minden üzleti és személyes vagyonával.

Üzleti Társulás – General Partnership

Az üzleti társulásnak legalább kettő vagy több tagja van. Elméletileg a szóbeli megállapodás elegendő az alapításhoz, de a közhivatalok javasolják és elvárják az írásbeliséget. Regisztrációs követelmények nincsenek. A tagok által felvett osztalékot mindenki a személyi jövedelemadójában szerepelteti és vallja be. A személyes felelősségvállalás minden tagra kiterjed.

Betéti Társaság – Limited Partnership, LLP

A Betéti Társaság nagyon hasonlít az Üzleti Társuláshoz, de felelősség szempontjából furcsa módon a tagok csak a vagyoni betétjük mértékéig felelnek a társaság kötelezettségeiért. A Betéti Társaságban kell lennie egy olyan beltagnak, aki személyesen felel a társaság menedzsmentjéért. A beltag felelőssége korlátlan a társaság kötelezettségeiért. A Betéti Társaság alapításkor a cégjegyzékben el kell helyezni az alapítási dokumentumokat. A társaságnak maximum 35 tagja lehet. A cégből származó jövedelmüket személyi jövedelem alapon kell bevallani és leadózni.

Részvénytársaság – Corporation, Inc.

Korlátolt felelősségű cég részvényekkel. A részvényesek védelmet élveznek, az adókat a vállalat fizeti meg. A vállalat társasági adót és osztalékadót fizet. A vállalatot az állami közjegyzőnél kell alapítania a titkárnak és az igazgatótanács tagjainak. A tagoknak évente taggyűlést kell tartania és a taggyűlési jegyzőkönyvet közzé kell tenni. A tagok lehetnek külföldiek, a részvényesek száma korlátlan.

Az "S" és a "C" típusú társaságoknak különböző az úgynevezett adó besorolásuk. Az "S" társaságok ún. átmenő adózást alkalmaznak, azaz nyereségüket, veszteségüket, adókötelezettségüket és –visszaigényléseiket átengedik a részvényeseknek, amelyeket a részvényesek vallanak be és fizetnek meg saját jövedelemadó bevallásukban. Vonatkoznak rájuk a kettős adózási egyezmények és tartozhatnak egy tulajdonosi érdekkörhöz. A korlátozások a következők:

 • Rezidens cégnek kell lennie
 • Maximum 100 részvényese lehet.
 • Egy fajta részvényt bocsáthat ki
 • A tulajdonosok nem lehetnek vállalatok, kivéve bizonyos vagyonkezelő társaságokat és intézményt.
 • Részvényesei csak belföldi rezidens természetes személyek lehetnek.
 • Tevékenységbeli korlátozásoknak kell megfelelni

Korlátolt Felelősségű Társaság - LLC

1874-ben Pennsylvania államban kodifikáltak egy cégtörvényt, amely meghatároz egy magyar betéti társasághoz hasonlatos cégállapotot. Az LLC-ket szabályozó jogszabályoknak ezek a törvények az alapjai. Az LLC-ről szóló jogszabályt először 1977-ben léptették életbe Wyomingban, mára már 50 államban honosították. Az adóhivatal sokáig bizonytalanul kezelte az LLC-ket, nem tudta eldönteni, hogy társulásként vagy cégként kell-e tekinteni. 1988-ban végül az adóhivatal egy Wyoming állambeli per okán pontot tett a kérdésre és LLC-ket "társulás" adókód mellett jegyezte be. Az 1977-es wyoming-i törvény és az 1988-as adó-állásfoglalás minden államra vonatkozóan egyetemesen hivatalossá tette az LLC-k alapítását és működését.

Az amerikai kormányzat nem hozott létre külön adófizetői besorolást az LLC-k számára, ezért az LLC-nek a bejegyzés után nyilatkoznia kell, hogy melyik típusú adózást választja (mint Corporation vagy mint Partnership/Sole Proprietorhip). Ezáltal a korlátolt felelősség előnye mellett a kedvező adózás előnyei élvezhetők.

Ez a cégforma egy összetett, ún. hibrid vállalkozási forma, amely tulajdonképpen nem hasonlít semmilyen más ismert cégstruktúrára.

Alapvetően minden államban egységes a jogi szabályozás az alapítással kapcsolatban, azonban apróbb különbségek előfordulhatnak.

 • Önálló jogi személyiséggel bíró vállalkozás.
 • A cég nem bocsát ki részvényeket, ezért a tulajdonosokat tagoknak nevezzük.
 • A tulajdoni hányad bármilyen arányban meghatározható
 • Bármilyen alaptőke mérték engedélyezett.
 • A tagok felelőssége korlátozott, a befizetett alaptőke mértékéig tart
 • A tagok lehetnek természetes személyek, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (pl. alapítvány, egyesület)
 • A tagok lehetnek belföldiek és külföldiek egyaránt.
 • A tagok száma nincsen korlátozva
 • A legtöbb állam engedélyezi az egyszemélyes LLC bejegyzését.
 • Igazgatónak bármelyik tag kinevezhető, de külső személy is betöltheti a tisztséget.
 • Az alapító okiratot a helyi cégtitkársággal kell bejegyeztetni.
 • Taggyűlés tartása nem kötelező
 • Ha az LLC a társasági adózást választja, jogosulttá válik a federális adószám (EIN) megszerzésére. EIN birtokában korlátozások nélkül végezhet gazdasági tevékenységet az Egyesült Államok területén.
 • Ha a külföldi tulajdonos cég, az adóhivatal külföldi cég fióktelepének minősítheti az LLC-t, így automatikusan Corporation-ként köteles adózni
 • Az LLC-nek minden üzleti év végén éves jelentést kell tennie, és az adózási formájának megfelelő bevallásokat benyújtania.
 • LLC cégformában bizonyos tevékenységek nem végezhetők (bank, biztosítás, vagyonkezelés, egyéb külön engedélyköteles tevékenységek, stb.)

Federális adószám (Employer Identification Number, EIN)

 • A federális adószám a központi adóhivatal (IRS) által kibocsátott, egységes azonosító, amellyel az USA-ban adófizetésre kötelezett cégeknek kell rendelkezniük. Alapítási eljárásunk során – amennyiben a cégforma és a tevékenység szükségessé teszi – az adószám igénylést szolgáltatási díjunk tartalmazza.
 • Minden cég kötelezett az adószám kiváltására, ha az alábbi feltételek közül bármelyik teljesül:

  • társasági adózást választ
  • alkalmazottakat foglalkoztat
  • csődvédelmet kér vagy csődeljárás alá vonják
  • bizonyos átalakulások, felvásárlások, fúziók esetén
  • a bejegyzés állama előírja az adószám meglétét
  • USA-ban történő bankszámlanyitáshoz elengedhetetlen

 • Névleges képviselő használata mellett federális adószám (EIN) nem igényelhető. A korábban ilyen módon igényelt adószám esetén a módosítást haladéktalanul meg kell tenni, a valós tulajdonos adatait be kell jelenteni az adóhatóság felé.

Cégalapítás

Cégbejegyzési szolgáltatásunkkal rendelkezésre állunk az USA bármelyik államában.

Az alapítási ideje a választott államtól függően 10-30 nap

 
További kérdései vannak? Keresse munkatársainkat bizalommal


Miért az Offshore-market?

 • Nem zsákbamacska

  Mert az Ön sikere  számunkra a legértékesebb. Tegye fel kérdéseit, mondja el kívánságait egy személyes konzultáció során ami alapján közösen kidolgozhatjuk az Ön számára legmegfelelőbb stratégiát. Mi csak a munkáért várunk el Öntől díjazást. A segítség és az első tanácsadás díjmentes.

 • Bizalom. Mindig.
  Nem csak azt jelenti, hogy megbízunk egymásban. Mi szívesen megosztjuk Önnel az elmúlt 12 év tapasztalatát és azt is elmondjuk Önnek a Föld melyik vidékén ne intézze offshore céges ügyeit. Hiszen az információink csak akkor érnek bármit is, ha megosztjuk bizalmas partnereinkkel. 
 • FÖLDRAJZ EGYSZERŰEN
  Miért is lenne bonyolult? Ön nyugodtan éli mindennapjait az öreg kontinensen, miközben a cége Önnek dolgozik például Dubajban vagy HongKongban. Néha akár meg is látogathatja, de ha rajtunk múlik, biztosan nem céges ügyben... Ahová ki kell utazni az alapításhoz, ott magyar nyelven beszélő munkatársaink várják.